22. alkalommal konferenciáztak Közép-Kelet-Európa legnagyobb adományozói Bécsben szeptember 27-29-én. A konferenciát a European Foundation Center szervezte és ezúttal az ERSTE Alapítvány adott otthont neki.

Európa számos társadalma összetett kihívásokkal néz szembe, melyek érintik úgy a gazdaságot, mint a politikai legitimitást és a társadalmi kohéziót. Legtöbb esetben a kormányhivatalok azok, amelyek az egészséges politikai vitákhoz, az önkifejezéshez és az interakcióhoz szükséges civil tereket szűkítik.

A konferencia célja ez alkalommal az volt, hogy megvizsgálja, az intézményesített filantrópia milyen újszerű megközelítésekkel tud segíteni a civil terek visszaszerzésében és/vagy újra érvényesítésében.

Sajátos figyelmet szenteltek annak, hogy a művészetek és a kultúra miként tud választ adni az Európát érő különböző fenyegetésekre.

A beszélgetések vezérfonala arra fókuszált, hogy miként lehet a képzelőerő, a kreativitás és az önkifejeződés a társadalmi változások motorja.

„Nagyon inspiráló rendezvény volt, melyen minden nap Bécs más-más kiemelkedő civil intézményében folytattuk a munkát.” – emelte ki Csáki Rozália, az SZKA ügyvezető igazgatója.

Úgy tűnik, kiemelt figyelmet kapnak a közösségi alapítványok, mint olyan intézmények, amelyek a közösségekhez, a helyi társadalomhoz közel lévén hitelesen és gyorsan tudnak választ adni a kihívásokra. A nyugat-balkánon azonban még elég kevés a számuk.

Szó esett a filantrópia fejlődéséhez szükséges infrastruktúráról, amely fejlesztésre szorul térségünkben, értve ez alatt a törvénykezéseket, az adományozó fejlesztését, a civil szervezetek kapacitásának építését, az adományozást segítő különböző csatornák, módszerek fejlesztését stb.

Kiemelt figyelmet kaptak a társadalmi/szociális/közösségi vállalkozások is.

A Bécsi Közgazdasági és Üzleti Egyetem átfogó kutatást végzett a Közép-Kelet-Európai civil társadalmakról (http://www.erstestiftung.org/blog/civil-society-in-central-and-eastern-europe-challenges-and-opportunities/), ennek ismertetésére is sor került.

Inspiráló bemutatók voltak közösségi terekről, így Trikala (Görögország) polgármesterétől arról, hogy a digitalizálással miként építettek hozzáférhetőbb és hatékonyabban működő várost; a Rooms Hotels (http://roomshotels.com/, https://adjaragroup.com/) ügyvezetőjétől arról, hogy miként lehetnek a vendéglátó egységek maguk közösségi terek is.