Az idei pályázati kiírásra 6 pályázat érkezett be. A három tagú független Elbíráló Bizottság a következő 4 pályázatot értékelte támogatásra jogosultnak:

1. Fizikatarzis avagy brutális fizika

Pályázó: Székely Zoltán fizikatanár
„A projekt elsődleges célja a tudomány népszerűsítése és érthetővé tétele. Érdekes, élvezetes, látványos és interaktív kísérletek segítségével lopjuk be az összesen mintegy 200-300 résztvevő tudatába azokat az alapinformációkat, amelyek birtokában képesek lesznek megérteni számos olyan jelenséget, amellyel találkoznak a mindennapokban. A kísérleteket laikus számára nehezen -vagy egyáltalán nem hozzáférhető anyagokkal, és körülmények között végezzük. A projekt egyfajta tudomány népszerűsítő showként is felfogható A fizika mindenkié! jelszó jegyében.”
Támogatás értéke: 8.625 lej

2. Pedagógusok digitális oktatásra való pedagógiai és módszertani felkészítése

Pályázó: Bibliofil Alapítvány Kulturális Egyesület
Egy 8 órás digitális kompetencia-képzésre kerül sor, mely Székelyudvarhely pedagógusait célozza meg.
„A projektnek kettős célja van:
Először is a programban résztvevő pedagógusoknak olyan gyakorlati ismereteket szeretnénk nyújtani, mely a digitális oktatásban való részvételüket könnyítené.
Másod sorban gyakorlati jártasságot szeretnénk adni a digitális eszközök használatában, mely kiegészítője lehet a digitális oktatásnak, ugyanakkor betekintést nyújtunk a digitális adatbázisok és könyvtárak világába, mellyel szintén mindennapi munkájukat könnyíthetik meg a résztvevők.”
Támogatás értéke: 10.000 lej

3. „Elek Trón”

Pályázó: Cimbora Egyesület
„Célunk az elektronika oktatás fejlesztése és a programozással való összekapcsolása. Továbbá szeretnénk a megpályázott eszközökkel egy nemzetközi versenyen részt venni… Egy nyílt nap keretén belül bemutatnánk Székelyudvarhelyen is a versenyre készült robotautókat, és minden olyan elektronikai eszközt, amit a szakkörön hozunk létre az alkatrészcsomagok és laptopok segítségével. Ezáltal népszerűsítenénk az elektronikát nagyobb körökben is, és megmutatnánk az elért eredményeket és létrehozott eszközöket.”
Támogatás értéke: 10.000 lej

4. GeoTour 2021

Pályázó: Dimén-Varga László
„A program célja, hogy a diákok a Geocaching által összekapcsolják a földrajz, történelem és informatika órán tanultakat a természetjárással, valamint a környezetvédelemmel.
A Geocaching során játékos kincskeresés által fedezhetik fel a természeti látnivalókat és az épített környezet nevezetességeit. A program különös hangsúlyt fektet a környezetvédelemre, az illegális szemétlerakók feltérképezésére és felszámolására.”
Támogatás értéke: 7.230 lej

Gratulálunk a nyerteseknek, sikeres megvalósítást kívánunk!

Stratégiai partnerek

Kiemelt támogatók

Helyi partnerek és támogatók