Asta este al treilea an în care facem acest index de intenție de caritate a locuitorilor din zona Odorhei. În ultimele două săptămâni am pus următoarele trei întrebări localnicilor:

  • Ai ajutat pe un necunoscut sau un nevoiaș în cursul anului 2020?
  • Ai donat bani pentru scop comunitar – caritabil în acest an?
  • Ai lucrat ca voluntar la o organizație civilă în acest an?

Au răspuns 142 de persoane, un număr puțin mai mic ca anul trecut.

Acești oameni locuiesc în majoritate – 81 de procente – în Odorheiu Secuiesc, sau în vecinătate. Restul de 19% au completat online formularul și sunt locatari din alte părți (de exemplu: Baraolt, Brașov, Ciceu, Gheorheni, Zalău, Budapesta, Regatul Unit etc.).

In acest an, la fel ca si in anii prcedenti am primit un rezultat pozitiv, din care rezumă că oamenii din zonă sunt sensibili din punct de vedere caritativ. Totodată trebuie menționată faptul că sondajul nu este reprezentativ, numerele arată atitudinea acelor persoane care ne-au răspuns la întrebări, nu chiar indexul orașului. Totuși am primit ca mesaj o direcție în care se îndreaptă comunitatea.

Dacă ne uităm la rezultat, rezumă că 98% au afirmat că au ajutat pe cineva, 75% au donat bani în scop caritativ, iar 52% au lucrat voluntar la o organizație civilă in anul 2020.

Contează vârsta si sexul.

Față de anii precedenți sunt și diferențe esențiale. Femeile care au completat au ajutat în 98%. La fel și bărbații au ajuns la aproximativ același rezultat: 97% au ajutat un necunoscut sau un nevoiaș în cursul anului. In ceea ce privește donațiile de bani, 89% au donat, față de femei care au un procent de doar 69%. În privința voluntariatului însă femeile sunt în față cu 16%. Majoriatea celor care au completat acest chestionar au vârsta intre 19 și 30 de ani, dar sunt în bună măsura și persoane cu vârsta între 31 și 50 de ani.

Scopul nostru pe pamânt este de a ajuta unul pe celălalt. Altfel ce s-ar întâmpla cu noi? – pune întrebarea Giorgio Pressburger. Dorim să continuăm chestionarul de trei întrebări și în viitor, ca să putem să arătăm oglinda generozității locuiorilor din zona Odorhei.