Örömmel osztjuk meg a hírt, hogy az INSERT Innovációs és Erőforrás Egyesület sikeresen pályázott és támogatást kapott az Active Citizens Fund Románia programon keresztül, melyet az Iceland, Liechtenstein and Norway finanszíroz a EEA Grants 2014-2021-en keresztül. A ProActive Rural – Cselekvő vidéki kisközösségek c. projekt elsődleges célja a vidéki községközpontoktól távol eső kisfalvak mindennapos gondjainak feltárása és a helyi emberi, társadalmi és természeti erőforrások, a helyi tudás és akarat mozgósítása annak érdekében, hogy ezek a kisközösségek is helyben tudják megoldani a felmerülő problémákat és segíteni a fejlődésüket.

A projekt megvalósítása 2020. december 17-én indult és tizennyolc hónapig fog tartani. Az INSERT Egyesület szakmai partnerei a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány (SZKA) és a Közösségfejlesztők Egyesülete (KÖFE) Magyarországról.

Célunk Udvarhelyszék eldugott kis faluközösségeiben a cselekedni akaró közösségi magokat, csoportokat megtalálni és nekik szakmai segítséget nyújtani abban, hogy a kezükbe vegyék a sorsukat. A pályázat kereteiben 5 ilyen kisközösséggel fogunk tudni együttműködni intenzívebben. Így az első lépés ennek az 5 kisközösségnek, pontosabban egy 3-5 fős helyi kezdeményezési csoportnak a kiválasztása lesz. Pályázatunkban meg is jelöltünk 16 ilyen faluközösséget: Miklósfalva, Bencéd, Kénos, Firtosváralja, Kobátfalva, Székelymuzsna, Recsenyéd, Székelyvarság, Karácsonyfalva, Farcád, Gyepes, Nyikómalomfalva, Székelyszentmihály, Ülke, Városfalva és Vágás. Ez a lista azonban nem kizáró jellegű.

Pályáztatás keretében kerül sor az öt közösség, csoport kiválasztására. Ezt követően a kiválasztott településeken segítünk létrehozni és fejleszteni egy helyi cselekvő csoportot. Településenként egy három-öt fős csoportot jelent ez. Ők egy képzéssorozaton vesznek részt, amit a KÖFE szakértői tartanak az SZKA-val együttműködésben. A képzés abban nyújt majd segítséget, hogy a helyi cselekvő csoport tudja megfelelően beazonosítani a helyi problémákat, törekvéseket és ezek megoldásához, fejlesztéséhez tudjon megfelelő emberi, gazdasági és természeti erőforrásokat mozgósítani. A képzések mellett a kisközösségek egy folyamatos támogató tevékenységben (mentorálás) is részesülnek. Az általuk meghatározott legfontosabb közösségi kihívás, probléma megoldásához konkrét segítségnyújtást kapnak.

A projekt majd egy széleskörű közösségi eseménnyel zárul, amelyen a közösségeknek alkalmuk lesz bemutatni a megtett utat, megvalósításaikat és további célkitűzéseiket, az alkalmazott módszertant és további jó példákat, hogy tanuljunk egymástól és más közösségeket is inspirálhassunk.

További információk: https://eeagrants.org/, https://activecitizensfund.ro/

Kapcsolattartó személy: Jakab Bernadett, bernadett@szka.org

Az Active Citizens Fund Románia programról

Az Active Citizens Fund Romania programot az EEA Grants 2014-2021 finanszírozza. A támogatások általános célja a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése és a 15 kedvezményezett állam és az adományozó államok (Izland, Liechtenstein, Norvégia) közötti kétoldalú kapcsolatok megerősítése. A programot az alábbi szervezetekből álló konzorcium kezeli: Civil Society Development Foundation, Romanian Environmental Partnership Foundation, Resource Center for Roma Communities, PACT Foundation and Frivillighet Norge, acting as Fund Operator designated by FMO – Financial Mechanism Office of the EEA and Norway Grants. Az Active Citizens Fund Románia célja a civil társadalom és az aktív polgárság megerősítése, valamint a kiszolgáltatott csoportok kapacitásának növelése. A program 46 000 000 euró összköltségvetéssel a civil társadalmi szektor hosszú távú fenntarthatóságának és kapacitásának fejlesztését célozza, fokozva szerepét a demokratikus részvétel, az aktív állampolgárság és az emberi jogok előmozdításában, miközben megerősíti az adományozó államokkal, Izlanddal, Liechtensteinnal és Norvégiával fennálló kétoldalú kapcsolatokat. További információ a Active Citizens Fund Romániáról a www.activecitizensfund.ro oldalon található. További információt az EEA Grantsről és a norvég támogatásokról a www.eeagrants.org oldalon talál.

A projekt megvalósítói (partnerek):