Ne face deosebită plăcere să împărtășim știrea că Asociația pentru Inovație și Resurse INSERT a solicitat cu succes un sprijin financiar prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul principal al proiectul „ProActive Rural – Comunități rurale mici active”este de a explora problemele de zi cu zi ale satelor mici din România aflate departe de centrele comunale. Aceste localități insuficient deservite au potențial sporit de a mobiliza resurse umane, sociale și naturale locale, cunoștințele locale și sprijin local, astfel încât aceste comunități să poată rezolva problemele la nivel local.

Implementarea proiectului a început pe 17 decembrie 2020 și va dura optsprezece luni. Partenerii de proiect al Asociației INSERT sunt Fundația Comunitară Odorheiu Secuiesc (SZKA) și Asociația pentru Dezvoltarea Comunitară (KÖFE) din Ungaria.

Scopul nostru este de a identifica grupurile de inițiativă locale care doresc să acționeze în aceste comunități mici ale microregiunii Odorheiu Secuiesc și să oferim ajutor profesional pentru a ajuta aceste comunități să-și ia destinul în propriile mâini. În cadrul proiectului vom putea coopera mai intens cu 5 astfel de comunități mici. Astfel, primul pas va fi selectarea acestor 5 comunități mici, mai precis a unor grupuri de inițiativă locale de 3-5 persoane din cele 16 astfel de comunități sătești: Nicolești, Bențid, Chinușu, Firtușu, Cobătești, Mujna, Rareș, Vărșag, Crăciunel, Forțeni, Gyipeș, Morăreni, Mihăileni, Ulcani, Orășeni, Tăietura. Cele cinci comunități și grupuri vor fi selectate printr-o ofertă de participare.

Proiectul va ajuta la înființarea și dezvoltarea unui grup de acțiune locală în comunitățile selectate. Aceștia vor participa la o serie de instruiri susținute de experții KÖFE în cooperare cu SZKA. Instruirea va ajuta grupul de acțiune locală să identifice în mod corespunzător problemele și aspirațiile locale și să mobilizeze resursele umane, economice și naturale adecvate pentru a le rezolva și dezvolta. Pe lângă instruiri, comunitățile mici primesc și o activitate de sprijin continuă (mentorat). Ei primesc ajutor specific pentru rezolvarea celei mai importante provocări sau probleme comunitare pe care le-au identificat.

Proiectul se va încheia cu un amplu eveniment comunitar în care comunitățile vor avea ocazia să prezinte călătoria pe care au făcut-o, realizările lor și obiectivele ulterioare, metodologia utilizată și alte exemple bune pentru a învăța reciproc și a inspira alte comunități.

Alte informații: https://eeagrants.org/, https://activecitizensfund.ro/

Persoană de contact: Bernadett Jakab, bernadett@szka.org

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.org.

Proiect derulat de