2021. június 11–13. között került megrendezésre a helyi közösségfejlesztők első oktatása, Hargita megyében, Recsenyéden. Az oktatást a projektünk partnere, a Közösségfejlesztők Egyesülete (KÖFE) szervezte. A képzésen részt vettek a kiválasztott hat közösség (Árvátfalva, Bágy, Firtosváralja, Kénos, Székelymuzsna, Székelymagyaros) helyi kezdeményező és közösségfejlesztő emberei. A háromnapos képzés keretében a résztvevők betekintést kaptak a közösségfejlesztés rejtelmeibe, útmutatást kaptak a kezdeményező csoport tevékenységének, fejlesztésének lehetőségeiről, a helyi csoport tevékenységi dinamikájának, fenntartásának lehetőségeiről, illetve a tervező csoport számbéli növekedésének szükségességéről. Továbbá az oktatók bemutatták azokat a technikákat, amivel a közösségek tagjait be lehet vonni különböző feladatok megfogalmazásába és elvégzésébe, amivel előre mozdítják a település fejlődését.

A képzés utolsó napján a KÖFE munkatársai házi feladatokat határoztak meg a közösségek számára, amelyeket el kell végezni a következő találkozóig (oktatásig), ami várhatóan augusztus 20-22. között kerül megrendezésre. Addig a helyi fejlesztők telefonos és/vagy e-mailes segítséget vehetnek igénybe az oktatók révén. A jelzett időszakban az oktatók szúrópróbaszerűen fogják ellenőrizni a megjelölt folyamatok elvégzését.

A részvevők egyhangú akarata szerint a jövőben szeretnék szorosabbra fűzni a települések közötti együttműködéseket kialakítva, erősítve ezáltal a kistérségi hovatartozás érzését. A résztvevők kifejezték azon akaratukat is, hogy a jövőben összefogassál kezeljék a közös (kistérségi) problémák megoldását és a helyi tervezési folyamatok összehangolását. Napirendre került az erőforrások összehangolt hasznosításának ésszerű és céltudatos mozgósítása a település fejlesztési programjai között. A következő képzési alkalom lehetőséget fog nyújtani a különböző erőforrások integrálásának lehetőségeinek megismerésére, és a helyi fejlődés dinamizmusának fokozására.

A projekt megvalósítói: