În data de 14 iunie 2021 a avut loc a doua de lucru între partenerii de proiect a proiectului Comunități rurale active mici din microregiunea Odorhei – ProActive Rural, după o perioadă  de timp în care comunicarea între parteneri a avut loc doar online datorită Pandemiei.

Întâlnirea a avut loc la localitatea Rareș, jud. Harghita la Pensiunea Nagy-Homorod. Acestă întâlnire s-a organizat ca un eveniment de continuare a sesiunilor de formare organizate în perioada 11-13 iunie 2021. La această întâlnire au participat Asociația INSERT și Fundația Comunitară din Odorheiu Secuiesc (FCOS) din România, și Asociația pentru Dezvoltarea Comunitară  (KÖFE). Cu ocazia acestei întîlniri de lucru partenerii de proiect au facut o prezentare detaliată a activităților de proiect implementate în perioada 17 decembrie 2020 – 14 iunie 2021, cum ar fi activitățile de comunicare despre proiect, numărul voluntarilor de proiect și distribuția lor teritorială în proiect activitățile deja implementate sau planificate pentru implementare de către voluntari, s-au trecut pe scurt în revistă achizițiile realizate până acum pentru atingerea obiectivelor de proiect, detalii despre raportarea indicatorilor de progres și de program. Pe parcursul zilei partenerul KOFE a prezentat o sumarizare a opiniei despre devotamentul și interesul comunităților de proiect față de informațiile prezentate în cele trei zile de formare. Formatorii KOFE implicați în acest proiect au rămas impresionați de cantitatea și calitatea întrebărilor puse de participanți, ceea ce denotă interesul major al acestor comunități pentru a implementa schimbări profunde în statutul de comunitate insuficient deservită. La aceasta se adaugă și dorința comunităților de a mobiliza resurse interne existente în comunitate. Pentru a sprijini acest demers formatorii delegați de KOFE vor sta la dispoziția comunităților, prin intermediul telefonului și comunicării on-line, în perioada dintre evenimentele de formare. În ultima parte a zilei Promotorul de proiect și responsabilul financiar al KOFE au verificat calitatea informațiilor financiare și a modului de raportare în proiect.

La șfărșitul întâlnirii partnerii au decis ca următoarea sesiune de formare va avea loc în perioada 20-23 august 2021, ocazie cu care comunitățile de proiect vor trebui să depună un început de plan strategic local și de mobilizare resurse interne pentru atingera obiectivelor lor specifice. Având în vedere rezultatele foilor de evaluare completate de participanți cu ocazia primei sesiuni de formare se va decide dacă locația evenimetului de va rămâne la Rareș sau se va muta în altă locație.

Proiect derulat de