Ötödik éve, hogy utána járunk, mennyire jótékonyak az udvarhelyszékiek. Az elmúlt három hétben az alábbi három kérdés mentén vizsgáltuk a helyiek magatartását:

  • Segítettél-e idegennek vagy bárkinek, akinek szüksége volt rá 2022-ben?
  • Adományoztál-e pénzt jótékony célra idén?
  • Végeztél-e önkéntes munkát ebben az évben?

A kérdésekre 150-en válaszoltak, közel félszázzal többen, mint a tavaly.

A kitöltők nagy részben, 90,66%-ban Székelyudvarhelyen, vagy környékén laknak. Az online kérdőívet kitöltők 9,33%-a más, távolabbi településen vagy országban él (például: Gyergyószentmiklós, Csíkszereda és környéke, Szováta, Sepsiszentgyörgy, Bukarest, Budapest, Németország, Svájc, Anglia).

Mit mutatnak a számok?

Idén, a tavalyihoz hasonlóan, szép eredményeket kaptunk, bár picit alább hagyott a lelkesedés. Összességében azt mondhatjuk, hogy Udvarhelyszék 76,86%-ban jótékony, míg tavaly ez a szám 80% volt. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a felmérés nem reprezentatív, így az eredmények a válaszadóinkat tükrözik, nem a teljes város és környék jótékonysági attitűdjét, viszont egy irányt így is mutatnak. 

A válaszadók 97,3%-a nyilatkozta magáról, hogy segített valakinek, akinek szüksége volt rá ebben az évben, 70%-uk pénzt is adományozott jótékony célra, továbbá 63,3% végzett önkéntes munkát ebben az évben.

Számít az életkor és a nem?

Igen, a tavalyi eredményekhez képest nincsenek nagy különbségek. A női kitöltők 97.45%-ban, míg a férfi kitöltőink is 96,87%-ban segítőkészek voltak. A pénzbeli adományozásnál jelentősebb az eltérés a nők javára, hisz 71.18%-uk pénzt is adományozott jótékony célra, míg a férfiaknak 65,62%-a tett így. Az önkéntes munka tekintetében viszont olyan szempontból nincs jelentős változás a tavalyhoz képest, hogy idén a férfiak húztak el magas térdemeléssel, hisz nekik 78.12%-uk önkénteskedett is, míg a nők 59.32%-ban végeztek önkéntes munkát. Azt viszont fontos tudni, hogy a tavalyi évhez képest idén jópárral több volt a férfi válaszadója a Jótékonysági Indexnek, hisz a tavalyi 17%-hoz képest ebben az évben 21,3%-ra nőtt a férfi kitöltők száma. Válaszadóink többsége 31 és 50 év közötti (46%), ugyanakkor 19 és 30 év közöttiek (23,3%) holtversenyben második helyen vannak a 18 év alattiakkal (23,3%).

„Mindannyian azt adjuk, amit szívünkben elhatároztunk, nem vonakodva vagy kényszerből, mert Isten szereti a jókedvű adakozót.” – írja a Biblia. Öt éve, hogy útjára indítottuk a háromkérdéses hagyományt, hogy tükröt mutathassunk Udvarhelyszék nagylelkűségéről, és ezt továbbra is folytatni szeretnénk.

Köszönjük válaszadóinknak, hogy partnereink voltak ebben!