Civil szervezet neve (magyar/román)
Asociatia "Elek Apó Unokái" Egyesület
Tevékenységi terület
ifjúság, kultúra és hagyományőrzés, közösségfejlesztés, környezetvédelem, oktatás és kutatás, szabadidő – egészséges életmód és sporttevékenységek
Célcsoport(ok)
diákok és pedagógusok
Alapítás éve
2013
Küldetés
Egyesületünk fő célja, hogy építő é s felelős módon elősegítse é s fejlessze a diákok, tanítók és tanárok tanórai és tanórán kívüli tevé kenységét. Az egyesület további célja, az összes szükséges forrás felhasználásával, olyan egyedi programok támogatása, kezdemónyezése és végrehajtása, melyek elősegítik é s támogatják tevékenységét célkitűzései elérése érdekében
Fő programok
1. Egyesületünk első tevékenysége egy két napos erdei iskola megszervezése volt. A Benedek Elek Pedagógiai Líceum 2. SbS osztálya (az ő szüleik segítségével jött létre egyesületünk) május 24-25-én egy érdekes, tanulságos erdei iskolában "tanult" Kalibáskőn. A tűz körül forogtak a programjaink: vulkán, fafajták, tűzrakás, fáklyakészítés, főzés, sütés, szénrajzok és természetesen a játék. 2. 2013. november 8-án első alkalommal szerveztük meg a székelyudvarhelyi Benedek Elek Pedagógiai Líceum és Hargita Megye Tanfelügyelősége partnerségével együtt a Regionális Szimpóziumot romániai, magyar tannyelvű iskolákban oktató tanítók számára. A szimpózium témája Benedek Elek meséi – kooperatív, interaktív tanulási, tanítási technikák. A rendezvény hiánypótló, célja egy tudományos- módszertani gyűjtemény létrehozása, az alsó tagozaton dolgozó pedagógusok eszme-és tapasztalatcseréje volt, amely hozzásegíti a pedagógusokat a tanítási órák színesebbé, változatosabbá tételéhez, az oktató-nevelői munka minőségének növeléséhez. A rendezvény nagy érdeklődésnek örvendett, Erdély-szerte 42 tanító kolléga jelentkezett 33 tudományos szakdolgozattal a felhívásra. Ezeket elektronikus könyv formájában, ISBN-számmal ellátott kiadványban összegyűjtöttük és kiadtuk. Szándékukban áll folytatni kezdeményezésüket, és megszervezni a II. Regionális Szimpóziumot.
Kiemelt eredmények, elismerések
Nincs.
Ha szeretne jobban megismerni bennünket, jöjjön el:
Bármikor (előzetes egyeztetés után) a székelyudvarhelyi Benedek Elek Pedagógiai Líceum elemi tagozatára, ahol betekintést nyerhet mindennapi életünkbe.
Ha szeretné támogatni tevékenységünket, adományával segít, hogy
- gyermekeink korszerű, modern didaktikai eszközök segítségével tanuljanak - tanulási környezetük hívogató, barátságos, kényelmes legyen - iskolán kívüli tevékenységeket szervezzünk - tanulás másként (kézzelfogható, a mindennapi életben felhasználható tudásuk szélesítése)

Szervezet adatai

Adóazonosító szám (CUI)
31428024
Bankszámlaszám
RO09RNCB0156131876170001
Bank neve
BCR
Kapcsolattartó személy neve
Demeter Magda
Telefonszám
0744951491
Iroda/munkapont címe
Székelyudvarhely, Márton Áron tér 2.
Szervezet logója