Civil szervezet neve (magyar/román)
Asocitia Székelymuzsnai Nők Egyesülete
Tevékenységi terület
ifjúság, kultúra és hagyományőrzés, közösségfejlesztés, környezetvédelem, szabadidő – egészséges életmód és sporttevékenységek, szociális, régió- és vidékfejlesztés
Célcsoport(ok)
Gyerekek, ifjúság, középkorúak, idősek, főként nők, de férfiak is.
Alapítás éve
2014
Küldetés
A szervezetünk fő céljai: a nők összefogása, néphagyományok őrzése, megélése, magyar identitástudat erősítése, környezetünk szépítése és óvása. Fontosnak tartjuk feltérképezni, dokumentálni a még fellelhető muzsnai hagyományokat, továbbadni őket. Nevelni az ifjúságot, hiszen ők a jövőnk zálogai. Tájékoztatni, felvilágosítani hátrányos helyzetű falustársainkat megélhetési lehetőségekről, a faluturizmus támogatása.
Fő programok
Farsangi kukorica főzés – 2014-as évtől kezdődően, évente a nőegylet tagjai megfőzik a hagyományos téli kukoricát és megvendégelik a falu lakosságát. Az eseményen jelmezekbe öltöznek és szórakoztatják egymást. A programot a helyi Polgármesteri Hivatal támogatta. 2. Nőnapi ünnepség – 2014-ben és2015-be az egyesület vacsorával várta a falubeli nőket, majd egy rövid jelenettel szórakoztatta, amit vidám ének és tánc követett. 3. Ezer Székely Leány Napján való részvétel – 2014-től a muzsnaiak szervezetten részt vettek az eseményen, ahol számos díjat nyert el közösségünk a népviseletmustrán. 4. Falunapi program szervezése – 2014-ben bútorfestő program szervezése és lebonyolítása, lángos sütés, „Muzsna-i Kávézó” berendezése népi eszközökkel. Ramocsa kft, Zetam Kft, magánszemélyek 5. Évente az Udvarhelyszéki Gyümölcsfesztiválon képviseltük a falut- Közös- szilvaíz főzés rézüstben, som szedés. Kemencében sült muzsnai „óvódás kifli”népszerűsítése és árusítása. Az évről évre megismétlődő részvételnek köszönhetően a fesztivál látogatói keresik a muzsnai standot, a minőségi muzsnai termékeket. E részvételnek egyenes következménye, hogy a muzsnai asszonyok kaptak egy polc helyet a Lókod-i Lekváriumban, valamint, hogy a muzsnaiak is bekapcsolódhatnak az Erdélyi Gyógynövénykert programba.Támogatónk volt a 2015-ős évben a helyi Polgármesteri Hivatal. 6. Virgonc tallér program szervezése –2015 március1. és augusztus 1. között. A helyi gyerekek motiválása tanulásra és közösségben való aktív részvételre. A program sikeresnek bizonyult, olyan programokba sikerült bevonni a helyi gyerekeket, mint falutakarítás, hagyományápolás:tojásfestés, néptánctáborban való részvétel, életmentő kupakgyűjtés, templombajárás. Nagyon sok támogatónk volt: a helyi egyházak, Székelyföldi Legendárium, Merkúr áruház, Keresztúri tejgyár, magánszemélyek. a program 2016-ban is folytatódik. 7. 2015-ös falunap teljes szervezése- A népdal és néptánc köré szervezett programok, előadások megszervezése, kézműves foglalkozás gyerekeknek, Likaskő című rajzfilm vetítése. Fő támogatónk a Székelyderzsi Polgármesteri Hivatal. 8. Muzsnai női népviseletek feltérképezésem viseletbemutató falunapon és a Míves Emberek Sokadalmán 9. 2015-ben életre hívtuk a Kinda Sándor Emlékdíjat, melyet évente kívánunk odaítélni egy helybeli és egy elszármazott muzsnai számára, aki tevékenységükkel támogatták vagy növelték Székelymuzsna jó hírnevét.
Kiemelt eredmények, elismerések
Virgonc tallér program-Közel negyven helyi gyermek mozgósítása. A jellegzetes székelymuzsnai népviselet több ízbeni díjazása szakemberek által, a csíksomlyói Ezer Székely Leány Napján, második díj Udvarhelyszék legízletesebb gyümölcslevese kategóriában, a Gyümölcsfesztiválon,részvétel az Oklánd-i asszonyfarsangon, elismerés a Míves Emberek Sokadalma programjának színesítéséért. Önállóan megszerveztük a 2015-ös falunapot.
Ha szeretne jobban megismerni bennünket, jöjjön el:
Székelymuzsnába csütörtökönként, este 19 órától, a református imaházba, nőegyleti találkozókra.
Ha szeretné támogatni tevékenységünket, adományával segít, hogy
Kialakíthassunk egy helyiséget és megvásárolhassunk egy szövőszéket, mely segítségével szövő tanfolyamokat indíthatunk mind azok számára, akik ezt a kivesző félben lévő régi mesterséget el szeretnék sajátíttani. Ez a helység ugyanakkor helyet adna a faluval kapcsolatos kiadványoknak, szórólapoknak, bemutatnánk a helyi népviseletet, népszokásokat.

Szervezet adatai

Adóazonosító szám (CUI)
33878238
Bankszámlaszám
RO95BTRLRONCRT0276911801
Bank neve
Banca Transilvania
Kapcsolattartó személy neve
Karsai Kinga
Telefonszám
0766419830
Iroda/munkapont címe
Székelymuzsna 217 szám
Szervezet logója