Civil szervezet neve (magyar/román)
Ház a Holnapért Egyesület, Asociatia Haz a Holnapert- O Casa Pentru Maine
Tevékenységi terület
ifjúság, közösségfejlesztés, környezetvédelem, oktatás és kutatás, szabadidő – egészséges életmód és sporttevékenységek, szociális
Célcsoport(ok)
Gyermek és ifjuság
Alapítás éve
1996
Küldetés
Az egyesület küldetése a gyermekek és az ifjúság lelki-testi és szellemi fejlődésének segítése. Az egyesület non-formális tanítás által nagy hangsúlyt fektet a közösségépítésre, személyiségfejlesztésre, környezetvédelemre, egészségre, hagyományra, keresztény értékekre való nevelésre. Fókuszban van az árvák, szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok, felnőttek sorsának javítása. Ez érdekében, az egyesület 1996 –tól öt családi házat építettet, amelyben a gyermekvédelem berkeihez tartozó gyermekek laknak, (összesen 50 gyerek) nevelők gondozásában.
Fő programok
- Délutáni Iskola a szociálisan hátrányos gyermekek segítésére. A helyszín Fiatfalva, ahol 2005 óta működik a program. Heti rendszerességgel foglalkoznak szakemberek egyénileg a gyerekekkel, a tanulásban, társas beilleszkedésben, viselkedésben és nevelésben. Húsz gyermekkel foglalkoznak, három csoportban és három órás tevékenységben. A programfelelős a szülőkkel és az iskolával is tartja a kapcsolatot. - „Cirkusz Szaltó” gyermekcsoport. 2013 júniusában az egyesület egy Cirkusz Szaltó gyermektábort szervezett Székelykeresztúron, ahol Németországból, Hannover város ifjúsági házától 15 fiatal artista vezette be a gyerekeket a cirkusz világába. A projekt azóta tovább folytatódik minden pénteken 16:00 – 18:30-ig a siménfalvi Marosi Gergely Általános Iskola tornatermében. A program célja a személyiségfejlesztés és a tehetséggondozás. Ezek fejlesztése szoros összefüggésben van az egyéni, társas és társadalmi tényezők dinamikus kölcsönhatásával. A program hatása: A fizikai aktivitás csökkenti a szorongást, javítja a stresszhez való fiziológiai alkalmazkodást, a megküzdést, az önértékelést és az önbizalmat. A közös tevékenység által a gyermekek együttműködőbbek lesznek, megtapasztalják a csapatmunka fontosságát, és a közösségi érzést. -„A játék nem játék!” társasjátékozás szombat délutánonként a gyermekvédelemhez tartozó gyermeke és fiatalok számára. A program célja: a játéknak nagyon fontos szerepe van a szociális, érzelmi, nyelvi, és értelmi képességek fejlődésében. A társasjátékok és a gyakorlatok fejlesztik a gyermekek együttműködési, koncentrációs, logikai, kommunikációs készségeit, fejlesztik esztétikai érzéküket. A program hatása: Az egyén és a csapat együttes fejlődésére fókuszál. Az egyén a játék által tapasztal, fejlődik és ez a tapasztalat beépül az ő személyiségfejlődésébe. Jobban megismeri önmagát, társait, együttműködőbb lesz. Ezek által megtapasztalja a közösség értékeit. Támogató a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány.
Kiemelt eredmények, elismerések
- Az egyesület 1996 –tól öt családi házat építettet, amelyben a gyermekvédelem berkeihez tartozó gyermekek laknak, (összesen 50 gyerek) nevelők gondozásában. - A Cirkusz Szaltó gyermekcsoport eredményei alapján, meghívást kapott Németországba 2016 augusztusában, hogy egy ottani ifjúsági Cirkusz Szalto csoporttal közösen tanuljanak és gyakoroljanak cirkuszi bemutatókat.
Ha szeretne jobban megismerni bennünket, jöjjön el:
A programjaink megismerésére, egyeztetés alapján. Kapcsolattartó személy, Balázs Kinga Tel: 0741 411 682
Ha szeretné támogatni tevékenységünket, adományával segít, hogy
gyermekeknek és fiataloknak programokat szervezhessünk

Szervezet adatai

Adóazonosító szám (CUI)
8430186
Bankszámlaszám
RO03RNCB0154015284880001
Bank neve
BCR Cristur
Kapcsolattartó személy neve
Balázs Kinga
Telefonszám
0741 411 682
Iroda/munkapont címe
Rugonfalva 41 szám
Szervezet logója