Hogy menyire jótékony Udvarhelyszék?

Nagyon! Derült ki abból a felmérésből, amit az elmúlt héten végeztünk a World Giving index éves jelentéseiből kiindulva és a karácsonyi hangulattól lelkesedve.

A felmérés során három egyszerű kérdést tettünk fel:

Segítettél-e idegennek vagy bárkinek, akinek szüksége volt rá 2018-ban?

Adományoztál-e pénzt jótékony célra idén?

Végeztél-e önkéntes munkát civil szervezetnek ebben az évben?

A kérdőívünkre több mint 200 válasz érkezett, aminek a 61%-a nőktől és 39%-a férfiaktól jött be. A válaszok felét 31-50 év közöttiektől kaptuk, negyede 19-30 év közöttiektől érkezett be, a 11%-át 50-70 év közöttiek alkotják, míg a fennmaradt 8%-ot 18 év alatti fiatalok teszik ki.

A válaszadók többnyire Székelyudvarhely és környékéről származnak, 6%-uk azonban más települést jelölt meg (pl. Kolozsvár, Szeben, Csíkszereda, Marosvásárhely, Németország).

Menyire vagyunk jótékonyak?

Jobban, mint azt hittük volna! Itt meg kell említenünk, hogy a felmérés nem számít reprezentatívnak, így az eredmények a válaszadóinkat tükrözik, nem a teljes város jótékonysági attitűdjét, viszont egy irányt így is adnak a válaszok.

Amit elmondhatunk, hogy a válaszadók 98%-a mondta magáról azt, hogy segített idegennek, vagy bárkinek, akinek szüksége volt rá. Több mint három negyede nyilatkozott úgy, hogy adományozott pénzt jótékony célra, és az válaszadók kicsit több, mint fele végzett önkéntes munkát civil szervezetnél.

Életkorokat illetve nemet illetően vannak e számottevő különbségek Udvarhelyen?  

Igen, vannak! A férfi válaszadóink sokkal több önkéntes munkát végeznek, mint a nők. Egy hajszálnyi kis eltérés a férfiak javára a pénzadomány terén is van, itt ez csupán 1%. Abban a kérdésben azonban, hogy segítettek-e idegennek, vagy bárkinek a nők győzedelmeskednek, viszont itt mindkét nemnél nagyon magasak az arányok.

A Közösségi Alapítvány ez után minden évben szeretné felmérni jótékonysági indexünket, hogy évről évre egy egyedülálló képet tudjon adni a nagyvilágnak nagylelkűségünkről és jótékonyságunkról itthon, Udvarhelyszékről.