Van egy jó ötlete? Mi támogatjuk!

E pályázati programunk átfogó célja: környezetében felelősen és tudatosan, egészségesen élő, aktív közösség építése. Ezen belül operatív célkitűzései:

 • környezetvédelmi nevelés és természetjárás ösztönzése;
 • természeti értékeink tudatosítása;
 • biciklis közlekedés ösztönzése;
 • az egészségesen élő, aktív lakosság számának növelése;
 • hulladéktermelés csökkentése;
 • kreatív hulladékhasznosítás ösztönzése;
 • energiatakarékosságra és –hatékonyságra ösztönzés.

Milyen tevékenységek valósíthatók meg e támogatásból?

A fentebb ismertetett célkitűzések elérését szolgáló nevelő, oktató és népszerűsítő jellegű közösségi tevékenységek, mint például:

 • figyelemfelkeltő, informáló és tudatosító kampányok, gerilla akciók,
 • képzés, kirándulás, illetve más nonformális és informális nevelő tevékenységek,
 • tematikus nap szervezése,

és további kreatív, innovatív ötletek.

Kik pályázhatnak?

Magánszemélyek, kezdeményezési csoportok, civil szervezetek, akik kreatív ötleteiket Székelyudvarhelyen és szűk természeti környezetében ültetik életbe.  [tooltip title=”FONTOS a magánszemély és kezdeményezési csoport pályázók számára: amennyiben a projektjük tevékenységei besorolhatók a következő szakterületek valamelyikébe – kultúra, művészet, orvosi-egészségügyi, kutatás (alap- és alkalmazott kutatás) –, úgy nem kell gazdaszervezetet keresniük, mert egy magánszeméllyel kötött mecénási szerződés alapján kerül sor a támogatás kiutalására.”]A magánszemélyek és jogi személyiséggel nem rendelkező csoportok esetében találni kell egy gazdaszervezetet, aki vállalja, hogy biztosítja a pályázat lebonyolításához az adminisztratív hátteret.[/tooltip] Ha a pályázó nehézségekbe ütközik a gazdaszervezet megtalálásában, mi segítünk.

Mekkora a megpályázható összeg, mennyi az önrész?

Keretösszeg: 26.000 RON. Egy pályázat maximálisan 5.000 lejt kaphat.

A pályázónak:

 • ha magánszemély vagy csoport, akkor nem kell önrészt biztosítania, de szerződéskötés után az összeg 80%-át kapja meg és csak az elszámolás elfogadása után kapja meg a fennmaradó 20%-ot.
 • ha civilszervezet, akkor legalább 10%-os önrészt kell biztosítania, és ugyanígy a szerződéskötés után az összeg 80%-át kapja meg és csak az elszámolás elfogadása után kapja meg a fennmaradó 20%-ot.

Mekkora futamidejű projekteket támogatunk?

A projektek kivitelezési időtartama maximum 6 hónap lehet.

Mi a pályázás módja?

A benyújtandó pályázati csomag a következő dokumentumokat kell tartalmazza:

 • kitöltött, aláírt és lepecsételt pályázati űrlap, illetve költségvetési űrlap;
 • magánszemély esetében az önéletrajzát és a gazdaszervezet (civil szervezet) alább felsorolt iratait;
 • csoport esetében motivációs levelet, hogy miért is állt össze erre az akcióra a csoport, illetve a csoportvezető/projektfelelős önéletrajzát és a gazdaszervezet (civil szervezet) alább felsorolt iratait;
 • civil szervezet esetében:
  • adóigazolványának (certificat de înregistrare fiscală),
  • alapító okiratának (act constitutiv),
  • alapszabályzatának (statut)
  • törvényszéki bejegyzésének egy-egy másolata.
  • DE, ha már pályázott hozzánk és azóta e dokumentumokban nem történt változás, úgy egy nyilatkozatot kell mellékelni arról, hogy mely pályázatához csatolta ezeket a dokumentumokat.

Benyújtási határidő: 2016. május 16., du. 3 óra.

FIGYELEM! Erre a határidőre kell beérkezzenek hozzánk a pályázatok (Székelyudvarhely, Kossuth Lajos utca 20 szám – az udvarban).

Hogyan és mikorra lesznek elbírálva a pályázatok?

A pályázatok sorsáról egy elbíráló bizottság fog dönteni, melynek csak egyik tagja lesz a Közösségi Alapítvány munkaközösségének képviselője, a többiek környezetvédelmi szakértők és helyi vállalkozók lesznek.

Eredményhirdetés: 2016. május 20.

További információk igényelhetők a projektvezetőtől, Csáki Rozáliától a rozi@szka.org e-mail címen.

By | 2016-06-10T07:59:43+00:00 2016. április 21.|hírek, Jó ötlet, programok|