Jövőkép

Egy életerős és érték-tudatos városi és kistérségi közösséget akarunk építeni, ahol jó élni, tanulni, családot alapítani és dolgozni.

Küldetés

Az SZKA egy független helyi adománygyűjtő és támogató, a jótékonyság kultúrájának építője, aki programok szervezésével és támogatások révén a tudatos, felelősségteljes, egymásra figyelő, aktív és kreatív közösséget építi.

Stratégiai célok

 1. Az életben való jobb boldogulásra, életre nevelni az udvarhelyszéki fiatalokat
 2. Családbarát Udvarhely építése
 3. Természeti és épített környezet szerves fejlesztése, védelme és (át)alakítása
 4. Sokszínű, aktív, szakmailag felkészült, átláthatóan működő és együttműködő civil társadalom építése
 5. A jótékonyság kultúrájának építése a magán- és vállalkozói szektorban egyaránt
 6. Egy fenntartható, folyamatosan fejlődő, az új iránt fogékony és a közösség tagjaihoz közel álló szervezet működtetése

Értékek, elvek

 1. Kezdeményezés: felelősségteljesen és mozgatórugóként cselekszünk a közösség érdekében.
 2. Szakmaiság és innováció: felkészült csapattal és kuratóriummal, újszerű megoldásokat keresünk és kínálunk az adományozókkal, a közösséggel és partnereinkkel együttműködve.
 3. Átláthatóság és megbízhatóság biztosítása az erőforrások kezelésében és a programok kivitelezésében a közösség szolgálatában.
 4. Együttműködés: kölcsönösen előnyös, szektorok közötti partnerkapcsolatok kiépítése a közösségi problémák megoldása érdekében.
 5. Politikamentesség: független és objektív álláspont megőrzésére törekszünk.
 6. Filantróp szellemiség: a közösségünkben élő jótékony adakozás hagyományaira építünk, ennek megőrzésén és megújításán dolgozunk, hogy ebből építhessük a közösség jövőjét.