Jövőkép

Egy életerős és érték-tudatos városi és kistérségi közösséget akarunk építeni,
ahol jó élni, tanulni, családot alapítani és dolgozni.

Stratégiai célok

 1. Az életben való jobb boldogulásra, életre nevelni az udvarhelyszéki fiatalokat
 2. Családbarát Udvarhely építése
 3. Természeti és épített környezet szerves fejlesztése, védelme és (át)alakítása
 4. Sokszínű, aktív, szakmailag felkészült, átláthatóan működő és együttműködő civil társadalom építése
 5. A jótékonyság kultúrájának építése a magán- és vállalkozói szektorban egyaránt
 6. Egy fenntartható, folyamatosan fejlődő, az új iránt fogékony és a közösség tagjaihoz közel álló szervezet működtetése

Küldetés

Az SZKA egy független helyi adománygyűjtő és támogató, a jótékonyság kultúrájának építője,
aki programok szervezésével és támogatások révén a tudatos, felelősségteljes,
egymásra figyelő, aktív és kreatív közösséget építi.

Értékek, elvek

 1. Kezdeményezés: felelősségteljesen és mozgatórugóként cselekszünk a közösség érdekében.
 2. Szakmaiság és innováció: felkészült csapattal és kuratóriummal, újszerű megoldásokat keresünk és kínálunk az adományozókkal, a közösséggel és partnereinkkel együttműködve.
 3. Átláthatóság és megbízhatóság biztosítása az erőforrások kezelésében és a programok kivitelezésében a közösség szolgálatában.
 4. Együttműködés: kölcsönösen előnyös, szektorok közötti partnerkapcsolatok kiépítése a közösségi problémák megoldása érdekében.
 5. Politikamentesség: független és objektív álláspont megőrzésére törekszünk.
 6. Filantróp szellemiség: a közösségünkben élő jótékony adakozás hagyományaira építünk, ennek megőrzésén és megújításán dolgozunk, hogy ebből építhessük a közösség jövőjét.

A Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány Kuratóriuma

Albert Sándor
Lukácsi Katalin
Márton Zsolt
Magyari Tekla
Miklós Zoltán István

Albert Sándor


kuratóriumi tag
közgazdász

Lukácsi Katalin


kuratóriumi elnök
ügyvéd

Márton Zsolt


kuratóriumi alelnök
Diemer Kft.,
igazgató és tulajdonos

Magyari Tekla


kuratóriumi tag
televíziós tudósító, újságíró

Miklós Zoltán István


kuratóriumi tag
Haáz Rezső Múzeum, igazgató

Munkatársak

Csáki Rozália

Csáki Rozália

ügyvezető igazgató
rozi@szka.org

Hiszek a közösség és a civil társadalom erejében. Ugyanakkor abban is – Tamási Áron szavaival élve –, hogy „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Számomra Udvarhelyszék az OTTHON. Arra törekszem a Közösségi Alapítvánnyal, hogy a pozitív és alkotó változásokat segítsem elő térségünkben, az ebben hívő, ezért cselekvő személyeket kapcsoljam össze, ezt bátorítsam és segítsem a legjobb tudásom szerint.

Péter Attila

támogatási programok felelőse
program@szka.org

„Egy közösségi ügy lendületbe hozása olyan, mint egy hógolyó, melyet elindítunk a lejtőn. Hozzátapad a lelkes társak segítőkészsége, a jó szándékú emberek adománya és a biztató szavak ereje. Az aljban pedig akkora labdává kerekedik, amekkorát egyedül senki nem lett volna képes gyúrni.”

Péter Attila
Jakab Bernadett

Jakab Bernadett

kommunikációs felelős
bernadett@szka.org

Véleményem szerint egy közösségi alapítványnál elengedhetetlen a kommunikáció, valamint a közösséggel való kapcsolatépítés és -fenntartás. A szervezett kommunikáció működteti a kapcsolatokat. Kommunikációs felelősként fontosnak tartom, hogy az alapítvány és környezete között megfelelő és minőségi információátadás történjen, valamint egy bizalmi kapcsolat épüljön ki. Ugyanakkor a kommunikáció célja az is, hogy tájékoztasson és betekintést nyújtson az SZKA tevékenységeibe, amelyek a közösségünk, Udvarhelyszék érdekeit szolgálják.

Már István

programfejlesztő
istvanmar@szka.org

A digitális korszak lassan, de folyamatosan nyomást gyakorol mindennapi civil munkánk eredményességén és lehetőségein. Megkerülni nem lehet, csak folyamatosan együtt fejlődni szabad az „elektronikus dimenzió” által nyújtott kihívásokkal és megoldási lehetőségeket kidolgozni a felmerülő kérdésekre. Jelenlegi feladatom a „Közösségi Kártya” program digitális változatának kidolgozása és elterjesztése/kiterjesztése Románia és Közép-Kelet Európa szintjén. A feladat „színesíti” és kiegészíti a tudásomat és szakmai tapasztalataimat, amelyeket az elmúlt évek alatt végeztem, mint növénygenetikai-kutatómérnök, nemzetközi projektvezető, Magyarországi Leader Program és az Erdélyi Székelygyümölcs Program megálmodója és vezetője, illetve egy külföldi nagy cég alapítója és résztulajdonosa.

Már István
Fodor Rita

Kolumbán Rita

adományszervező, pénzügyi és adminisztratív felelős
rita@szka.org

Közösségben élni alapvető emberi szükséglet. Egy erős közösségért dolgozni pedig kiváltság. Sokat hallottam a mondást miszerint „a jó munkához idő kell” én azt gondolom, hogy a jó munkához elsősorban csapat kell. Eddigi tapasztalataim azt bizonyítják, hogy ahol egy tenni akaró csapat van, ott minden meg tud valósulni. Ezzel az attitűddel vagyok én az SZKA csapatának tagja.

Toth Eszter

a Fuss NEKI! társszervezője
eszter@szka.org

A VÁGY találkozása A LEHETŐSÉGGEL: ezt jelenti számomra a Fuss NEKI! esemény társszervezőjének lenni.
Attila munkáját 2 éve figyelemmel kísérem és odaadással segítem, így neki és a sikeres együttműködésnek köszönhető, hogy most az SZKA lelkes tagja vagyok és az idei Fuss NEKI! szervezésében teljes értékű szerepet vállalok.
Ugyanakkor a tudat, hogy a szervezés szeretetét és képességét, most egy olyan nemes cél szolgálatába állíthatom, mint a mások álmainak, terveinek és céljainak megvalósítása: egyszerre megtisztelő és felemelő érzés!
Idén együtt Fussunk NEKI!

Lukácsi Katalin
Lukácsi Katalin

Chris Worman

szakmai tanácsadó
office@szka.org

Több mint nyolc éve tevékenykedik a civil szférában. Chris aktív szerepet vállalt a romániai Közösségi Alapítványok mozgalomban és miután megalapozta a koncepciót az országos elismerésben részesülő „2%-ot Udvarhelynek” kampánnyal, útjára indította 2007-ben a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítványt.

Kattintson a részletekért

Kérjük tekintse meg a 2019-es év éves jelentését elektronikus formátumban,
vagy igényeljen tőlünk egy kinyomtatott példányt e-mailben.

Az előző évek jelentéseinek elektronikus formátumban való megtekintéséhez kattintson ide.

Kiadványok

Udvarhelyszéki Mozaik

Első ránézésre egy gyönyörű fotóalbumot vehet kézbe az olvasó, amely udvarhelyi pillanatokat örökít meg. Ha jobban belelapozunk, akkor egyszer csak megérint bennünket az élet, amit ábrázolni kíván a könyv, egy közösség és térség élete, amitől a könyv több mint egy fotóalbum.

További részletek

uutlevel

Udvarhelyi Útlevél

Egy idegenvezető kiadvány, mely a benne található képek és leírások révén pillanatképet ad az egykori városról. Segítségével bebarangolhatjuk a régi piactereket, kávézókat, utcákat és elképzelhetjük, hogyan éltek elődeink, az egykori udvarhelyi polgárok.

További részletek
A romániai Közösségi Alapítványok működési alapkövetelményei
A romániai Közösségi Alapítványok működési elvei